Контрол на достъп

Системите за контрол на достъп  и отчитане на работното време навлизат все повече на пазара. Нуждата от изграждането на такива системи се налага от непрекъснато повишаващите се изисквания за сигурност на работното място и у дома. Автоматизираният контрол на достъп и работно време намаляват разходите за осъществяване на физически контрол на входовете и изходите на контролираните зони.

Какво представлява системата за контрол и управление на достъпа?

 


Системите за контрол на достъп са комплекс от средства, позволяващ да се ограничи и контролира достъпа на хора и автомобили до охраняемия обект, както и възможност за отчет на работното време.

Основните функции, които системата изпълнява са:

 1. Контрол на хората, преминаващи през точката на достъп, както в реално време, така и при последващ преглед на архивираната база данни;
 2. Оперативна промяна и разграничаване на правото на достъп от различни служители;
 3. Съвместимост на системата с другите подсистеми за безопасност;
 4. Изготвяне на отчети за анализ на движението на персонала.

Най-често системите за контрол на достъп намират приложение в офис-сгради, хотели, бизнес-центрове, магазини, контролно-пропусквателни центрове и др.

Видове системи за контрол на достъп: автономни и мрежови.

При автономните системи всички данни се съхраняват в паметта на контролера. Такива системи са приложими там, където достъпът е ограничен до няколко точки и спектърът на функционалността /решаваните от системата задачи/ е малък по обем.

Мрежовите системи позволяват значително увеличаване на функционалността на системата като система за безопасност и затова тези системи намират все повече приложение в средните и големите обекти.

Изгражданите от ЕНИГМА ЕООД съвременни системите за контрол на достъп позволяват:

 • В рамките на предварително зададени времеви интервали да се идентифицира, контролира и ограничи достъпа до определени зони;
 • Де се дифинират определени правила за достъп до даден периметър, за дадено лице и/или група от хора;
 • Да се извършва административен контрол на работното време – отбелязват се реалните присъствия и закъснения на служителите;
 • Ако в системата бъде определен предварително индивидуален график, то тя ще даде реални статистически данни относно присъствията, отсъствията, командировките и закъсненията на служителите;
 • Вградените в картите микрочипове съдържат уникални кодове с възможност за хиляди комбинации – всичко това от само себе си говори за високата надеждност на системата за контрол на достъп;
 • Възможност за практически неограничен брой потребители, както и точки на контрол;
 • На практика експлоатационния срок на четците и картите е почти неограничен.

Енигма ЕООД предлага и изграждането на системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време с ползване на безконтактни карти и с биометрични четци на пръстови отпечатъци, като чрез тях се постига контролиран пропуск до различните обекти и зони в тях.